Välkommen

Välkommen

Atlas Företagstjänst är ett mindre familjeägt konsultföretag med ekonomisk redovisning och administrativa tjänster som huvudsaklig verksamhet.

Vårt utbud inom redovisningsområdet omfattar bland annat bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationer samt biträden och konsultationer i skatteärenden. Vi kan också erbjuda administrativ hjälp i form av faktura- och lönetjänster. Vidare erbjuder vi våra kunder juridiska konsultationer inom bolags- och familjerätt som exempelvis bolagsbildningar, bouppteckningar, arvskiften och testamenten.